Připojení k RDP (včetně VPN)

Instalace

Program PrihlaseniRDP.EXE je rezidentní program, který se po spuštění objeví v oznamovací oblasti hlavního panelu. Jeho prostřednictvím je možné rychle spouštět vzdálená připojení a VPN.

 • rozbalte soubor do libovolného adresáře, kam máte přístup ke čtení i zápisu.  Nesmí to tedy být ve „chráněných“ složkách – Windows, Program files.
 • v archivu jsou tři soubory:
  • PrihlaseniRDP.EXE – vlastní program, který spustí rezidentní část programu
  • RDP.EXE – program pro spuštění vzdálené plochy
  • Pripojeni.mdb – databáze MS ACCESS, ke lze nastavit vaše připojení.
 • Nyní můžete buď přímo spustit PrihlaseniRDP.EXE a pouštět jej vždy před tím, než budete pracovat se vzdálenými plochami. Pokud s nimi pracujete pravidelně, je lepší si zástupce PrihlaseniRDP.EXE přidat do programů Po spuštění. Pak se program spustí vždy po startu počítače a není zapotřebí se o nic starat.

Ovládání

Po spuštění programu se v oznamovací oblasti hlavního panelu objeví ikona přihlášení. Pokud ji nevidíte (což po prvním spuštění nejspíš tak bude), potom buď klikněte na šipku, která ukáže skryté ikony, nebo si nastavte trvalé zobrazení ikony aby byla vždy viditelná.

Na ikonu klikněte pravým tlačítkem myši – objeví se menu, ve kterém je seznam připojení, které máte nadefinované. Vzdálenou plochu spustíte kliknutím na vybrané připojení.

Kromě seznamu připojení tam ještě jsou tyto informace, které si můžete zvolit:

 • způsob zobrazení plochy
  • Celá obrazovka – plocha se otevře na celou obrazovku
  • Předdefinované okno – plocha se otevře v okně – jeho velikost si můžete vybrat ze souřadnic dále, nové souřadnice si můžete nadefinovat po dvojitém kliknutí na spouštěcí ikonu
  • Rozšířená plocha – pokud máte dva monitory, potom se vzdálená plocha zobrazí na obou monitorech
 • Seznam monitorů – včetně rozlišení – pokud máte jenom jeden monitor, objeví se pouze jeden
 • Seznam možných rozlišení – vyberte si, jak velká má plocha být. Pokud nemáte správnou velikost „předdefinovanou“, můžete tak udělat dvojitým kliknutím na spouštěcí ikonu. Poté vyplníte souřadnice v pixelech – umístění zleva, umístění shora, velikost na šířku, velikost na výšku. Tato 4 čísla je nutné oddělit čárkami.
 • seznam ploch, které máte nastavené.
 • Konec – provede ukončení – ikonka zmizí z oznamovací oblasti a pokud chcete program znovu spustit, musíte tak udělat ze spouštěcího adresáře.

Přizpůsobení programu

Zobrazení ikony aby byla vždy viditelná

Pokud máte ikonu schovanou a musíte vždy rozkliknout skryté ikony před spuštěním programu, potom můžete kliknout pravým tlačítkem na hlavním panelu, vybrat volbu Nastavení hlavního panelu a v okně Nastavení v odstavci Oznamovací kliknout na Vybrat, které ikony se budou zobrazovat na hlavním panelu. Poté přetáhněte přepínač u PrihlaseniRDP  z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto.

Nastavení vlastních parametrů připojení

Parametry jsou uloženy v MS Access databázi  Pripojeni.mdb. Jejich úprava v dané chvíli vyžaduje plnou verzi MS Access nainstalovanou na počítači – do budoucna bude možné konfiguraci provádět rovnou z programu bez nutnosti používat MS Access.

Po dvojitém kliknutí na Pripojeni.mdb (je v adresáři, kam jste si nainstalovali program) se databáze otevře. Vás bude zajímat především:

 • Tabulka RDP, která obsahuje údaje o připojení k RDP – je zapotřebí vyplnit pole:
  • Název – jméno, pod kterým se příslušná plocha objeví v menu
  • Adresa – IP adresa a port vzdálené plochy
  • Uživatel – jméno, pod jakým se ke vzdálené ploše přihlašujete
  • Heslo – je zde uvedeno v nezakódované podobě (je to ve vašem počítači, pokud by bylo zapotřebí, je možné zakódovat)
  • VPN – pokud používáte VPN – je nutné vyplnit název VPN nyní jsou dvě možnosti:
   • jedná se o standardní VPN (Microsoft, OpenVPN atp.) – v tom okamžiku stačí vyplnit tabulku VPN
   • jedná se o speciální VPN, kterou nelze vzdáleně spustit (např. ZyWALL SecuExtender). V takovém případě vyplňte pouze název VPN a nevyplňujte tabulku VPN. Program v takovém případě uloží heslo do clipboardu a po ručním spuštění do clipboardu Vám umožní toto heslo „pastenout“ do patřičného pole u VPN. Poté teprve pokračujete s přihlášením k RDP.
 • Tabulka VPN – umožňuje spustit připojení přes VPN
  • Název  – název VPN – tedy to, co je vyplněno v tabulce RDP
  • Adresa – IP adresa:port, nebo jméno serveru, ke kterému se budete připojovat
  • Uživatel  – pro připojení k VPN (většinou jiný, než pro připojení k RDP)
  • Heslo  – heslo k VPN (většinou jiné než pro RDP)
  • IPSEC – pokud VPN používá zabezpečení, tedy klíč k zabezpečení

Pokud máte nastavenu VPN, počítač se k VPN pokusí připojit. Některé VPN je nutné před

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připojení k RDP (včetně VPN)

Propojení MarketPlace Mall<->Vario

Nabízíme komplexní řešení pro obchodníky, kteří spolupracují s firmou Mall.cz na platformě MALL Partner a přitom pro svoji práci využívají  ERP systém Vario.

Integrace Mall Partner plně využívá k propojení systémů Marketplace API rozhraní.

Systém je k dispozici pro všechny trhy, na kterých Mall působí. Distribuce zboží je možná prostřednictvím PPL (všechny trhy) a  Uloženky (CZ a SK). Ve spolupráci je možné vytvořit rozhraní i pro další způsoby dopravy. Ovládání všech funkcionalit je prováděno z Varia dle Variovských standardů. Je prováděn monitoring všech operací jehož součástí je systém e-mailové notifikace o provedených operacích a chybách.

 

Pro zprovoznění systému je zapotřebí:

 1. Mít s Mallem uzavřenu partnerskou smlouvu
 2. Připojení k internetu (není nutná pevná IP adresa)
 3. Používat ERP systém Vario na SQL datech (MDB verze je reálná, na zakázku by bylo nutné vyřešit alternativu využití spouští v SQL)
 4. Doplněk Parametry kategorií
 5. Modul Expedice
 6. Sdílenou licenci pro automat. Většina operací automatu licenci nepotřebuje. Licence je zapotřebí pouze pro funkce, které zakládají v systému nové doklady (tedy především objednávky, protože faktury a zápočty je možné stahovat pouze jednou denně v noci). Periodicitu načítání objednávek je možné volit. Pokud při založení objednávky není volná licence, je nahlášena chyba a do dokud licenci uvolníte, objednávky nebudou načteny. Oproti využití AVIS tedy není nutné dedikovat systému pevnou licenci.
 7. Trvale zapnutý počítač, na kterém bude automat spuštěn (může to být řešeno RDP na serveru, virtuálním počítačem, nebo přímo fyzickým počítačem, který bude mít nainstalované Vario)
 8. Veřejně přístupné úložiště pro fotografie produktů

Ovládání 

Každý z trhů je možné spravovat samostatně, přestože existuje centrální katalog produktů. Pro každý trh je vytvořeno:

Zobrazení,

ve kterém jsou standardní hodnoty z katalogu nahrazeny údaji pro daný trh (tedy např. ceny jsou dotaženy z příslušného ceníku, místo popisu, anotace a textu se zobrazí rovnou připravené přeložené ekvivalenty, seznam produktů ve zobrazení je nahrazen seznamem produktů, které je možné přenést na Mall ve stromu produktů apod.). Pro každý trh vidíte navíc informace:

 • Datum poslední aktualizace produktu na Mallu
 • Stav skladu, který je v dané chvíli evidován v Mallu
 • Supply delay výrobku (pokud je supply delay aktivován)

Rozhraní,

ve kterém je možné provádět údržbu (tedy import číselníků z Mallu, export a mazání produktů, hromadné operace s produkty a překlady do příslušného jazyka. Jedná se o jednorázové operace pro založení či údržbu propojení. Jedná se především o:

 • Import dostupných kategorií z Mallu, jejich zařazení do stromu produktů Varia a přiřazení číselníků parametrů tamtéž
 • Správa parametrů produktů, které jsou do příslušného Mall trhu vloženy. Jsou přitom rozlišované volitelné a povinné parametry
 • Nastavení značek (výrobců, dodavatelů) k produktům dle číselníku Mall
 • Možnost nastavit Supply delay u dodavatele – tento supply delay se propisuje do produktů, které nejsou na skladě, ale známe termín dodávky od příslušného dodavatele.
 • Hromadný export vybraných produktů na MALL.cz (jako akci je možné provádět po každé opravě produktu přímo z karty produktu)
 • Kontroly – stav skladu, supply delay (možnost zkontrolovat integritu databáze Varia proti databázi na MALL.cz)
 • Opravy – stav skladu, supply delay  – všechny aktualizace se provádí automaticky a neměly by vznikat rozdíly. Systémy však z technického hlediska příliš rozdílné (Vario, postavené na MS Access, který např. nerozlišuje velká a malá písmena, proti internetové aplikaci, která malé a velké znaky rozlišuje). Pokud tedy k rozdílům dojde, máte možnost je opravit.
 • Mazání produktů z MALL.cz
 • Převod produktů z Draft do Live (můžete nastavit automatický převod při založení produktu)
 • Pomůcka pro překlady do jazyka trhu – zobrazení HTML kódu včetně formátování, možnost úprav, možnost automatického překladu konkrétního produktu (pro opravy řádově v jednotkách překladů), možnost exportovat texty k překladu, přeložit soubor pomocí google translator a importovat zpět do Varia

Automat,

který provádí určené kontroly či hromadné operace. Pro každou operaci je možné nastavit periodicitu. Automaticky prováděné operace jsou především:

 • Export stavu skladu na Mall – při jakékoliv změně v systému (rezervace či její zrušení, výdejka, příjemka)  je odeslán stav skladu aktivních produktů na všechny používané trhy
 • Import objednávek
 • Kontrola a odeslání změny stavu objednávek pro Uloženku i PPL (počítá se s modulem Expedice) jak na MALL.cz, tak do zakázek
 • Import faktur vystavených Mallem (pouze pro CZ)
 • Import zápočtů vystavených Mallem (CZ)
 • Párování úhrad z Mall, PPL i Uloženky s fakturami

 

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Propojení MarketPlace Mall<->Vario

Mall – jak na to

Založení nových produktů

 1. Katalog->Vytvořit kartu produktu
 2. Strom kategorií->Vložit produkt do příslušné kategorie Mall
 3. Vyplnit parametry produktu buď na záložce Parametry na kartě produktu, nebo prostřednictvím Mall rozhraní->Parametry kategorií
 4. Katalog->Zobrazení Mall->Filtr nově přidaných produktů (je možné využít pole Mall Aktualizováno je prázdné+případné další filtry)->Mall export zobrazených produktů

Aktualizace změněných produktů

 1. Katalog->Zobrazení Mall->Odfiltrovat produkty k aktualizaci (lze využít filtru Aktualizovat, který zobrazí všechny produkty, které byly aktualizovány po datu Mall aktualizováno+všechny nově přidané produkty do některé z kategorií Mall)->Mall export zobrazených produktů

Přejmenování produktů

 1. Katalog->Odfiltrovat produkty k přejmenování->Mall rozhraní->Zrušení produktů->Zrušit výběr
 2. Přejmenovat produkty
 3. Katalog->Zobrazení Mall->Odfiltrovat přejmenované produkty->Mall export zobrazených produktů

Zrušení produktů na Mall

 1. Katalog->Odfiltrovat produkty ke zrušení->Mall rozhraní->Zrušení produktů->Zrušit výběr

Změna termínu supply delay pro dodavatele

 1. Adresář->Otevřít záznam dodavatele->Vlastní->Datum dodávky -> Vyplnit termín dodávky  (měla by zde být hodnota nikoliv nejbližší, ale druhé dodávky)
 2. Katalog->Zobrazení Mall->Nastavit filtr Mall Stav Skladu>9000 a výrobce=dodavatel->Mall rozhraní->Stav skladu->Kontrola s opravou

Naskladnění zboží, které mělo nastaveno supply delay

 1. Vytvoření příjemky
 2. Katalog->Zobrazení Mall->Nastavit filtr na produkty, které došly->Mall rozhraní->Datum dodání produktů->Zrušit (nemělo by být nutné filtrovat v katalogu – mělo by to brát „horní okno, ve kterém se vyskytuje produkt“ – tedy pokud před spuštěním Mall rozhraní klikneme do otevřené příjemky, tak by to mělo odstranit supply delay u všech produktů z příjemky).
 3. Naskladnění příjemky

Import kategorií

 1. Katalog->Mall rozhraní->Import kategorií

Převod do Live

 1. Katalog->Filtr produktů, které chceme převést (nejčastěji nejnověji přidané nové produkty – jakmile je jednou produkt live, tak zůstává Live až do svého zrušení na Mall) ->Mall rozhraní->Převod do Live

Přidání značky

 1. Adresář->Otevření či vytvoření záznamu výrobce->Ostatní->rozkliknout šipku u Obchodní rejstřík a vybrat->Údaj 2->Zapsat Brand ID, poskytnuté Mallem
 2. Katalog->Přiřazení výrobce z bodu 1 produktům (pokud se jedná o vytvoření nové značky, pokud je výrobce již přiřazen, je možné tento krok přeskočit)
 3. Katalog->Zobrazení Mall->Odfiltrovat produkty výrobce->Mall export zobrazených produktů

 

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mall – jak na to

Překlady produktů

Pro pohodlnější práci s překlady produktů byly vytvořeny dva formuláře:

 1. Formulář pro export je umístěn v Doplňky->Platby kartou->záložka Spuštění->Doplnění překladů k produktům
 2. Formulář pro opravy spustíte v agendě Katalog->nástroje agendy->Mall.xx->Překlady (kde xx je příslušná jazyková mutace – SK, PL, HU atp.)

Formulář pro export

Hlavním účelem tohoto formuláře je organizace překládaných názvů, přehled o tom, které položky jsou nevyplněné a především případný převod popisů v určitém jazyce do Excelu pro další zpracování. Náhled vypadá takto:

 1. Filtr – po spuštění formuláře je formulář prázdný. Vzhledem k tomu, že načtení všech produktů by mohlo být zdlouhavé, tak jsou vytvořené filtry pro základní typy produktů. Teprve po zvolení příslušného filtru se formulář zaplní hodnotami.
 2. Jazyk – vyberte si jazyk, jehož hodnoty budou zobrazeny
 3. Načti z Excelu – pokud si vytvoříte soubor s překlady, můžete touto volbou načíst příslušná pole – podrobný popis této volby je níže
 4. Okno s produkty – zde jsou uvedeny produkty a jejich překlady. Překlady je možné ručně opravovat – je to však nepřehledné a hlavně je zapotřebí při překladech dodržovat tato pravidla:
  1. Nepoužívat znak tabelátoru a nového řádku
  2. U polí typu Anotace a Text je nutné používat HTML značky – text bude zobrazen na webu a pokud byste místo HTML formátování používali „běžné“ formátování, tak kromě toho, že budou problémy při exportu na webovou stránku, tak se na webové stránce zobrazí jako jednolitý text.

Formulář pro opravy

Tento formulář slouží pro vizuální opravy HTML textu, zakládání nových překladů a import textů z Excelu.

Obecný popis

V záhlaví formuláře jsou filtry a funkční tlačítka, v levé části je seznam produktů, v pravé horní části obrazovky je zobrazení české verze a v pravé spodní cizojazyčné verze vybraného pole.

 1. Zobrazené pole – filtruje pole, které se bude zobrazovat (tedy Popis, Anotace, nebo text)
 2. Jazyk – vyberte si jazyk, jehož hodnoty budou zobrazeny
 3. Přidání nového překladu – provádí se tak, že se vybere produkt a klikne na tlačítko Založit. Je založen překlad zvoleného pole a jazyka pro zvolený produkt.
 4. Načíst z Excelu – popis níže
 5. Seznam produktů – v seznamu produktů je možné dělat drobné korekce – akorát jsou nepřehledné. Je tedy lepší používat pole v pravé části obrazovky. Seznam slouží spíše pro vyhledání či zrušení překladu. Pokud chceme zrušit překlady, stiskneme klávesu delete na příslušném poli – zruší se pouze překlad, nikoliv produkt
 6. Překlady – pro jednodušší korekce je vždy v horní části obrazovky zobrazena česká a v dolní části cizojazyčná verze překladu. Tato okna jsou již formátována HTML, tedy je možné zde používat klávesy:
  • CTRL-Enter pro založení nového řádku
  • CTRL-B pro zvýraznění textu
  • CTRL-I pro zápis textu kurzívou
  • CTRL-U pro podtržení textu
  • Po výběru libovolné části textu myší se zobrazí lišta, pomocí které je možné dělat další způsoby formátování (odstavce, změna fontu či velikosti písma, odrážky atp.)

Načíst z Excelu

Načtení z Excelu slouží pro načtení překladů, které byly dříve vyexportované a přeložené externím překladatelem. Důležité je:

 1. Soubor musí být uložen ve starém formátu pro Excel 2003 – pokud máte novější tabulku, je zapotřebí jí „uložit jako“, vybrat formát Excel 2003 a potvrdit uložení. Excel sice hlásí možnost ztráty formátování, ale to není pro import důležité
 2. Je jedno, jak jsou sloupce pojmenovány – viz dále

Postup při načítání:

 1. Klikněte na tlačítko Načíst Excel
 2. V dialogu pro výběr souborů vyberte připravený soubor
 3. V dialogu Importovaná pole jsou v prvním sloupci názvy sloupců z vaší XLS tabulky. Ve sloupci Pole jsou potom přiřazovaná pole v exportu. Pokud se v názvu sloupce v XLS objeví text Produkt, Popis, Anotace nebo Text – dojde k automatickému přiřazení pole sloupci a jeho výběr. Pozor – každé pole musí být ve výběru obsažteno právě jednou – pokud dojde k duplicitě, tak po uzavření tabulky je chyba ohlášena a je znovu otevřena tabulka přiřazení sloupců, aby bylo možné duplicitní hodnotu odškrtnout.
 4. Zavřete formulář křížkem a okamžitě začne import. Na obrazovce se zobrazují importované produkty.
Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Překlady produktů

Marketplace MALL.CZ

Pozor: jedná se o pracovní verzi dokumentu. Italikou psané texty upozorňují na nedodělky, poznámky k řešení, možnosti. V definitivní verzi budou odstraněny, v dané chvíli jsou možná to nejdůležitější z celého dokumentu :-).

Systémové řešení, které řeší komplet komunikaci pro partnerský prodej na Mall.cz s dopravou prostřednictvím Uloženky.

Princip řešení

V rámci systému jsou řešeny tyto okruhy:

 1. Správa kategorií a parametrů
 2. Přenos a aktualizace produktů
 3. Dostupnost produktů při dočasné nedostupnosti
 4. Stav skladu
 5. Přenos objednávek
 6. Doplnění stavu zásilek  a jejich přeposlání na Mall

Kategorie a parametry

Mall umožňuje zatřídění produktu pouze do jedné konkrétní kategorie.  Ve stromu produktů byla založena kategorie Mall do které je možno přidat dostupné kategorie podle číselníku, který nám byl v Mall zpřístupněn. Pokud se požadovaná kategorie v číselníku nevyskytuje, je nutné požádat.

Parametry  využívají funkčnosti doplňku Parametry firmy Altus Vario. Ke každé kategorii Mallu je přiřazen seznam parametrů, které je vhodné vyplnit. Některé parametry mají seznam přípustných hodnot. Při importu kategorie do Varia se automaticky importují i parametry a seznamy parametrů.

Parametry jsou tzv. třídící – tedy povinné (v seznamu parametrů jsou uvedeny velkými písmeny) a volitelné.

 

Produkty

Do katalogu byla přidána tato uživatelská pole, využitelná pro  Mall:

 1. Mall aktualizováno – (u_Mall_1)  – v tomto poli je datum poslední aktualizace produktu, tedy poslední datum přenosu produktu na Mall. POZOR – do tohoto údaje se nezapisuje při „svázaných“ akcích – tedy – přenos stavů skladů, zpožděné dodávky produktů atp.
 2. Mall stav skladu – (u_Mall_3) – do pole je ukládán stav skladů (snížený o rezervované položky) ze skladů Hlavní sklad a Sklad Showroom v LPK a skladů Prodejna Palladium a Sklad Palladium v Graminea. Toto pole bylo zavedeno z důvodu hromadné aktualizace stavu skladu (aby zbytečně nebyly odesílány na Mall stavy, které se nezměnily). Tento důvod však již není důležitý – protože odesílání stavu skladu na Mall je realizováno na úrovni spouštěčů databáze. Pole však bylo ponecháno (a naopak doplněno o možnost zadat hodnoty všech produktů) kvůli objednávkám k dodavatelům. Navíc stav skladu v Mallu není bohužel nikde viditelný.
 3. Mall dodávka – (u_Mall_4) – datum do kterého bude zpožděna expedice produktu. Nastavuje se, pokud je strategie Na objednávku a počet kusů klesne na nulu. Do tohoto data se plní hodnota z pole:
 4. Datum dodávky – (u_Dodani_do v adresáři firem) – toto pole není  uloženo v katalogu, ale v adresáři firem. Je tedy stejné pro všechny produkty daného výrobce.
 5. Značka Mall – (udaj_2 v adresáři firem) – Mall má vlastní číselník značek. Pokud chceme používat další značky, jsou nám zadány do číselníku. Po jejich odsouhlasení se  vloží do pole udaj_2  v kartě kontaktu výrobce

 

Pracovní postupy

Založení nové kategorie

Postup je popsán, ale v dané chvíli jej nepoužívejte. Načítání z neznámých důvodů vede k „zamrznutí“ Varia. Při spuštění v „ladění“ se tak nestane. Pokud tedy chcete založit (aktualizovat) kategorie, tak si pusťte výběrový formulář (viz dále), zaškrtejte požadované kategorie a místo stisku tlačítka importuj mi pošlete jeho printscreen. Obratem požadované kategorie načtu.

Založení nové, či oprava parametrů či číselníků kategorie  se dělá Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií . Objeví se formulář Vyberte kategorie k importu, kde je pro každou kategorii uvedeno ID a název kategorie a sloupec Vario. Pokud je sloupec prázdný, není kategorie dosud ve Variu načtená.

Zaškrtneme kategorie, které chceme importovat a stiskneme tlačítko Importuj. Zaškrtnuté kategorie jsou přidány (aktualizovány).

Chceme-li přidat kategorie, které nejsou v seznamu, je nutné kontaktovat obchodního zástupce Mallu, který nám přiřadí další požadované kategorie. V okamžiku, kdy je proces přidání dokončen, objeví se nám kategorie v seznamu a můžeme provést jejich načtení do Varia.

Současně s kategoriemi se načítají:

 • parametry – seznam všech parametrů, které je možné do Mallu poslat
 • číselníky parametrů – některé parametry mají na sebe navázané číselníky. V takovém případě Mall poskytuje seznam hodnot parametrů, které načítáme do našeho systému. Číselníky jsou při importu přiřazené patřičnému parametru

Pokud u některého produktu nenaleznete parametry, či pokud do stromu produktů nelze přidat nový produkt, došlo k chybnému načtení kategorie a je zapotřebí ji načíst znovu.

Založení nového produktu na Mallu

Při založení nového produktu je zapotřebí udělat tyto operace:

 1. Přidat produkt do některé kategorie Mall ve stromu produktů
 2. Doplnit mu požadované parametry – lze učinit
  1. Po otevření produktu na kartě Parametry , záložce s identifikátorem Mall kategorie
  2. Hromadně ve formuláři  Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií
 3. Odeslat produkt na Mall. Je možné použít dvou možností:
  1. Akce
  2. Odfiltrovat produkt (případně více produktů, které chci přenášet) v agendě katalog

Změny v produktech v katalogu je možné dělat

Hromadné doplnění parametrů kategorií

Chcete-li doplnit více parametrů do kategorií, je možné tak učinit prostřednictvím formuláře  Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií .

V tomto formuláři jsou parametry uvedené jako „sloupce“. Bohužel operace přípravy formuláře je poměrně náročná, proto po změně kategorie může jeho načtení několik vteřin (až desítek vteřin či minut – podle počtu produktů v kategori) trvat.

Problém je především s přiřazením produktů, které nemají uveden ani jeden parametr. Bylo by možné udělat druhou verzi programu, ve které by byly zobrazeny pouze produkty, které alespoň jeden parametr mají. Tato verze by byla výrazně rychlejší, neboť by byla realizována mnohem jednodušším SQL dotazem.

Informace se zapisují okamžitě po jejich vyplnění. Parametry, které jsou v nadpisu velkými písmeny jsou třídící, tedy je nutné je zobrazit pro správné zobrazení produktu na stránkách Mall. Ostatní parametry je vhodné uvést též, ale není to nezbytné

Formulář v dané chvíli není možné použít pro kopírování z Excelu (do excelu to lze, z excelu nakopírovat zpět nebude fungovat). Pokud byste chtěli parametry upravovat v Excelu, je možné udělat prográmek, který by načtení z excelu realizoval (nejspíše na tlačítko, které by se zeptalo na XLS soubor a informace naimportoval, případně dle domluvy).

Stažení objednávky

Přijde-li na info@alamaison mail s předmětem Nová objednávka Mall, jsou na Mallu nestažené objednávky. Tyto zakázky jsou ve stavu Open, tedy zákazník je stále ještě může měnit. Na e-mail není nutné reagovat okamžitě – důležité je objednávku stáhnout jakmile je možné se zabývat expedicí. Na druhou stranu však není dobré ani se stažením zbytečně otálet (pokud se objednávka objeví během provozní doby), neboť zboží na objednávce obsažené není do jejího zpracování blokováno a tedy se může stát, že bude prodáno a vzniknou komplikace při jednání se zákazníkem (který žije v domnění, že v okamžiku odeslání objednávky je zboží zablokováno).

Tento problém mě napadl v době psaní této nápovědy – bylo rozhodnuto, že se udělá automatika, tedy objednávka bude automaticky stažena a rezervována. Problém je s objednáním v GRA (tedy pokud bude objednávka na skladu v GRA.

Pro realizaci je nutný trvalý běh Varia – a k tomu je nutné zajistit RDP speciálně pro tuto úlohu.

Trápí mě průstřelný systém. Pochopitelně tedy uvažuji o tom, zdali bych na tom „zvláštním“ RDP nebyl schopen zajistit, aby po stažení blokované objednávky jsem „přeskočil“ do GRA a vytvořil blokovanou převodní objednávku i tam. V zásadě to vidím jako realizovatelné … i když je to zase nějaká práce navíc :-).

Stažení objednávky ke zpracování se provádí Zakázky -> Nástroje agendy -> Import Mall

Co dělat když

 • Produkt ve Variu nemá Mall kategorii – pokud je kategorie v okně Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> 

Rejstřík

Strom produktů – funkcionalita programu Altus Vario, přístupná v nástojích agendy Katalog.

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marketplace MALL.CZ

Vyhodnocení inventury

Doplněk pro Vario, který:

 • přehledně zobrazí seznam inventurních dokladů za zadané období
 • zobrazí přehledně inventurní rozdíly zobrazených dokladů
 • umožní zobrazit součty stavu produktů (Inventura celkem), kde nejsou zahrnuty přehozy produktů mezi jednotlivými sklady (tedy zobrazí reálné inventurní rozdíly)
 • umožní zobrazit tabulku obratů zboží dané pobočky za období od poslední inventury (pro kontrolu výpočtu obratů pro ztratné)
 • pro produkt operativně zobrazuje dodatečné informace a to:
  • seznam pohybů daného produktu
  • stav produktů na jednotlivých skladech firmy
 • doplňuje ceny z poslední nenulové příjemky pro produkty, jejich množství na skladě je 0 (a proto nebyly ceny při inventuře spočítány)
 • umožňuje export do Excelu
  • do excelu jsou pro každý produkt exportovány
   • inventurní rozdíly  – sloupce Inventura ks (celkem – pouze jednou za produkt) , sklad, typ dokladu, kusy, číslo inventurního dokladu, popis, výrobce, dodavatel, předkontace, cena
   • stav skladu – sloupce Sklad, Skladem
  • pokud není Excel nainstalován, je možné použít exportu bez formátování
  • pokud je Excel nainstalován, provede se export včetně formátování a s nevyplněním údajů, které na daném řádku nemají smysl
 • vypočítá ztratné podle poboček

Popis formuláře

Pracovní postupy

Spuštění doplňku

Doplněk je nainstalován v nástrojích agendy Skladové doklady. Po spuštění se objeví formulář výše.

Doporučený postup práce

 • Ve Variu se založí nová inventura (inventury)
 • Provede se fyzická inventura
 • Spustí se doplněk, zadá se období pro inventurní doklady, tak , aby obsahovalo datum vytvoření inventury – doplnění cen probíhá vždy do všech inventur, které jsou v daném období
 • Klikne se na tlačítko Doplnit ceny do Inventury (pozor – doplnění cen by mělo probíhat co nejdříve po skončení inventury a rozhodně vždy před vygenerováním skladového dokladu. Pokud se po doplnění cen ještě pracuje s inventurními položkami, není vyloučeno, že se opět do ceny rozdílu inventury doplní nula (dělá to tak Vario). Potom je dobré znovu provést doplnění cen. Cena je však doplňována podle poslední příjemky – tedy poslední příjemky v době doplnění, nikoliv poslední příjemky před zpracováním inventury. Proto pokud se doplní dodatečně, může se lišit od ceny v době inventury (rozdíly by však neměly být kritické).
 • Vygenerují se doklady na vyrovnání rozdílů inventury (v inventuře)
 • Podle toho, jak dlouhé období uběhlo od založení inventury po tisk inventurních dokladů se může, ale nemusí upravit období pro zobrazení inventurních dokladů. Toto období pouze určuje doklady, které se zobrazí
 • Vybereme doklady, které chceme zpracovávat – po zaškrtnutí každého dokladu se v tabulce inventury objeví aktuální inventurní rozdíly(podle nastavení)
 • Pro výběr dokladů je možné s výhodou využít tlačítek Vybrat všeZrušit výběr
 • Výběr zobrazení tabulky inventury může nabývat těchto hodnot:
  • Součty – zobrazí pro každý produkt celkový počet ks inventury (tedy pokud šlo jenom o přehoz mezi sklady, tak se produkt nezobrazí vůbec)
  • Detaily – zobrazí se všechny informace o záznamu inventury
  • Ztratné – viz. níže – výpočet a kontrola ztratného
 • Dohledání zboží, kontrola cen – k tomu může posloužit Tabulka produktů, kde je možnost si zobrazit veškeré pohyby daného produktu (a to včetně změn umístění či možnosti vysledovat záměny produktů podle sériových čísel), nebo Stav skladových zásob firmy  podle skladů (kde je možnost kontrolovat, zdali souhlasí stav skladu s aktuálním stavem. Aktuální stav je stav k danému dni – tedy po naskladnění inventurních dokladů by měl být vždy „správný“). Přepínání mezi těmito zobrazeními se provádí Výběrem zobrazení tabulky produktů.

Exporty

Exporty kombinují zobrazení inventurních rozdílů a stavy tabulku stavy skladů pro každý produkt. Jedná se tedy o zobrazení dvou nezávislých dotazů – na obrázku níže je vzor výstupu. Modře označené položky jsou stavy skladů. Zbylé informace jsou ze souborů inventury. Hodnoty ve sloupcích jsou tak, aby jejich případný součet dal správnou hodnotu. Tedy součet Sloupce Inventura Ks je stejný , jako součet sloupce Kusy. Inventura ks (tedy celkem za inventuru) je u každého produktu zobrazen pouze na posledním řádku.

Export doplňuje nulové ceny – pokud tedy nedošlo k doplnění cen do inventurních skladových dokladů, zde jsou ceny doplněny.

Vzhledem k tomu, že v průběhu vývoje se zjistilo, že práce probíhá i na RDP, kde není nainstalovaný Excel, byl přidán export bez formátování, který obsahuje stejné hodnoty. Místo prázdných sloupců jsou však v něm nuly a tím, že neobsahuje formátování je mnohem méně přehledný.

Výpočet ztratného

Jako poslední krok vyhodnocení je ověření, zdali zjištěné inventurní rozdíly odpovídají hodnotě maximálního ztratného.

Pobočky

Doplněk počítá s definicí poboček. Pobočky jsou definovány v nastavení Varia jako organizační jednotky firmy. Každý sklad je potom přiřazen konkrétní pobočce. Tedy ztratné se nepočítá na sklad ani na firmu, ale na seznam skladů dané pobočky

Výpočet ztratného se provádí takto:

 • Vyplní se hodnoty Období pro ztratné. Toto období by mělo být obdobím od poslední inventury po aktuální zpracovávanou
 • Spustí se Export bez formátování. Nejprve je vytvořen XLS soubor a poté jsou v logu uvedena pro každou pobočku tři čísla:
  • Obrat příjemek
  • Obrat celkem
  • Ztratné =inventurní rozdíly/obrat celkem*100

Ověření správného výpočtu obratů pro ztratné

Chceme-li si ověřit, že ztratné, spočítané v předchozím odstavci, odpovídá konkrétním dokladům, musí se to provádět pro každou pobočku zvlášť.

Správný postup je tento:

 • Inventurní rozdíly – jsou součtem sloupce Cena ve vyexportovaném souboru
 • Vybereme Pobočku, kterou chceme zpracovávat
 • Přepneme zobrazení na Ztratné
 • Pravým tlačítkem myši klikneme do sloupce Celkem a vybereme Rychlý součet – objeví se součet, který bude odpovídat Obratu pobočky za dané období (tedy součet příjmů a výdejů). Obsah tabulky inventury můžeme následně zkontrolovat, zdali obsahuje všechny doklady, které by měla a že žádné nejsou navíc.

Změna velikosti formuláře

Formulář vyhodnocení inventury je možné zvětšit či zmenšit zatažením za pravý dolní roh formuláře (Vario standard). Formulář si pamatuje nastavenou velikost, takže při dalším spuštění se zobrazí stejně veliký, jako byl při opuštění formuláře.

 

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhodnocení inventury

Hromadné tisky

Slouží pro hromadné tisky při uzavírání období (typicky DPH, Mzdy, účetní výkazy ale mohou být použity i pro jiné oblasti). Kromě vlastního tisku jsou v dané chvíli realizovány tyto funkce:

 1. Kterýkoliv konkrétní výstup je možné odeslat do určené datové schránky
 2. Určenou složku s výstupy z dávky je možné automaticky zazipovat a odeslat na určenou e-mailovou adresu.
 3. Určenou složku s výstupy je možné automaticky odeslat na web
 4. Složku z bodu 3 je možné z webu automaticky stáhnout a provést odeslání příslušných souborů do odpovídajících datových schránek

Celý příspěvek

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hromadné tisky

Venbos import čipu

Slouží pro konverzi textového souboru do evidence docházky, vedené v Excelu.

Celý příspěvek

Rubriky: Doplňky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Venbos import čipu

Podklady pro přiznání

Pro neúčetní (ale občas i pro ně) bývá sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob jedna velká katastrofa. Je třeba vědět, co kam vyplnit, co doložit, a to chce spoustu vědomostí a hlavně času. My vám ho můžeme ušetřit! Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa | 1 komentář

Fakturace jednatele

Fakturace jednatele firmě je často nástrojem různé daňové optimalizace. Aby byla tato operace z pohledu FÚ správná, není tak úplně jednoduché. Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa | Napsat komentář