Vyhodnocení inventury

Doplněk pro Vario, který:

 • přehledně zobrazí seznam inventurních dokladů za zadané období
 • zobrazí přehledně inventurní rozdíly zobrazených dokladů
 • umožní zobrazit součty stavu produktů (Inventura celkem), kde nejsou zahrnuty přehozy produktů mezi jednotlivými sklady (tedy zobrazí reálné inventurní rozdíly)
 • umožní zobrazit tabulku obratů zboží dané pobočky za období od poslední inventury (pro kontrolu výpočtu obratů pro ztratné)
 • pro produkt operativně zobrazuje dodatečné informace a to:
  • seznam pohybů daného produktu
  • stav produktů na jednotlivých skladech firmy
 • doplňuje ceny z poslední nenulové příjemky pro produkty, jejich množství na skladě je 0 (a proto nebyly ceny při inventuře spočítány)
 • umožňuje export do Excelu
  • do excelu jsou pro každý produkt exportovány
   • inventurní rozdíly  – sloupce Inventura ks (celkem – pouze jednou za produkt) , sklad, typ dokladu, kusy, číslo inventurního dokladu, popis, výrobce, dodavatel, předkontace, cena
   • stav skladu – sloupce Sklad, Skladem
  • pokud není Excel nainstalován, je možné použít exportu bez formátování
  • pokud je Excel nainstalován, provede se export včetně formátování a s nevyplněním údajů, které na daném řádku nemají smysl
 • vypočítá ztratné podle poboček

Popis formuláře

Pracovní postupy

Spuštění doplňku

Doplněk je nainstalován v nástrojích agendy Skladové doklady. Po spuštění se objeví formulář výše.

Doporučený postup práce

 • Ve Variu se založí nová inventura (inventury)
 • Provede se fyzická inventura
 • Spustí se doplněk, zadá se období pro inventurní doklady, tak , aby obsahovalo datum vytvoření inventury – doplnění cen probíhá vždy do všech inventur, které jsou v daném období
 • Klikne se na tlačítko Doplnit ceny do Inventury (pozor – doplnění cen by mělo probíhat co nejdříve po skončení inventury a rozhodně vždy před vygenerováním skladového dokladu. Pokud se po doplnění cen ještě pracuje s inventurními položkami, není vyloučeno, že se opět do ceny rozdílu inventury doplní nula (dělá to tak Vario). Potom je dobré znovu provést doplnění cen. Cena je však doplňována podle poslední příjemky – tedy poslední příjemky v době doplnění, nikoliv poslední příjemky před zpracováním inventury. Proto pokud se doplní dodatečně, může se lišit od ceny v době inventury (rozdíly by však neměly být kritické).
 • Vygenerují se doklady na vyrovnání rozdílů inventury (v inventuře)
 • Podle toho, jak dlouhé období uběhlo od založení inventury po tisk inventurních dokladů se může, ale nemusí upravit období pro zobrazení inventurních dokladů. Toto období pouze určuje doklady, které se zobrazí
 • Vybereme doklady, které chceme zpracovávat – po zaškrtnutí každého dokladu se v tabulce inventury objeví aktuální inventurní rozdíly(podle nastavení)
 • Pro výběr dokladů je možné s výhodou využít tlačítek Vybrat všeZrušit výběr
 • Výběr zobrazení tabulky inventury může nabývat těchto hodnot:
  • Součty – zobrazí pro každý produkt celkový počet ks inventury (tedy pokud šlo jenom o přehoz mezi sklady, tak se produkt nezobrazí vůbec)
  • Detaily – zobrazí se všechny informace o záznamu inventury
  • Ztratné – viz. níže – výpočet a kontrola ztratného
 • Dohledání zboží, kontrola cen – k tomu může posloužit Tabulka produktů, kde je možnost si zobrazit veškeré pohyby daného produktu (a to včetně změn umístění či možnosti vysledovat záměny produktů podle sériových čísel), nebo Stav skladových zásob firmy  podle skladů (kde je možnost kontrolovat, zdali souhlasí stav skladu s aktuálním stavem. Aktuální stav je stav k danému dni – tedy po naskladnění inventurních dokladů by měl být vždy „správný“). Přepínání mezi těmito zobrazeními se provádí Výběrem zobrazení tabulky produktů.

Exporty

Exporty kombinují zobrazení inventurních rozdílů a stavy tabulku stavy skladů pro každý produkt. Jedná se tedy o zobrazení dvou nezávislých dotazů – na obrázku níže je vzor výstupu. Modře označené položky jsou stavy skladů. Zbylé informace jsou ze souborů inventury. Hodnoty ve sloupcích jsou tak, aby jejich případný součet dal správnou hodnotu. Tedy součet Sloupce Inventura Ks je stejný , jako součet sloupce Kusy. Inventura ks (tedy celkem za inventuru) je u každého produktu zobrazen pouze na posledním řádku.

Export doplňuje nulové ceny – pokud tedy nedošlo k doplnění cen do inventurních skladových dokladů, zde jsou ceny doplněny.

Vzhledem k tomu, že v průběhu vývoje se zjistilo, že práce probíhá i na RDP, kde není nainstalovaný Excel, byl přidán export bez formátování, který obsahuje stejné hodnoty. Místo prázdných sloupců jsou však v něm nuly a tím, že neobsahuje formátování je mnohem méně přehledný.

Výpočet ztratného

Jako poslední krok vyhodnocení je ověření, zdali zjištěné inventurní rozdíly odpovídají hodnotě maximálního ztratného.

Pobočky

Doplněk počítá s definicí poboček. Pobočky jsou definovány v nastavení Varia jako organizační jednotky firmy. Každý sklad je potom přiřazen konkrétní pobočce. Tedy ztratné se nepočítá na sklad ani na firmu, ale na seznam skladů dané pobočky

Výpočet ztratného se provádí takto:

 • Vyplní se hodnoty Období pro ztratné. Toto období by mělo být obdobím od poslední inventury po aktuální zpracovávanou
 • Spustí se Export bez formátování. Nejprve je vytvořen XLS soubor a poté jsou v logu uvedena pro každou pobočku tři čísla:
  • Obrat příjemek
  • Obrat celkem
  • Ztratné =inventurní rozdíly/obrat celkem*100

Ověření správného výpočtu obratů pro ztratné

Chceme-li si ověřit, že ztratné, spočítané v předchozím odstavci, odpovídá konkrétním dokladům, musí se to provádět pro každou pobočku zvlášť.

Správný postup je tento:

 • Inventurní rozdíly – jsou součtem sloupce Cena ve vyexportovaném souboru
 • Vybereme Pobočku, kterou chceme zpracovávat
 • Přepneme zobrazení na Ztratné
 • Pravým tlačítkem myši klikneme do sloupce Celkem a vybereme Rychlý součet – objeví se součet, který bude odpovídat Obratu pobočky za dané období (tedy součet příjmů a výdejů). Obsah tabulky inventury můžeme následně zkontrolovat, zdali obsahuje všechny doklady, které by měla a že žádné nejsou navíc.

Změna velikosti formuláře

Formulář vyhodnocení inventury je možné zvětšit či zmenšit zatažením za pravý dolní roh formuláře (Vario standard). Formulář si pamatuje nastavenou velikost, takže při dalším spuštění se zobrazí stejně veliký, jako byl při opuštění formuláře.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Doplňky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.