Marketplace MALL.CZ

Pozor: jedná se o pracovní verzi dokumentu. Italikou psané texty upozorňují na nedodělky, poznámky k řešení, možnosti. V definitivní verzi budou odstraněny, v dané chvíli jsou možná to nejdůležitější z celého dokumentu :-).

Systémové řešení, které řeší komplet komunikaci pro partnerský prodej na Mall.cz s dopravou prostřednictvím Uloženky.

Princip řešení

V rámci systému jsou řešeny tyto okruhy:

 1. Správa kategorií a parametrů
 2. Přenos a aktualizace produktů
 3. Dostupnost produktů při dočasné nedostupnosti
 4. Stav skladu
 5. Přenos objednávek
 6. Doplnění stavu zásilek  a jejich přeposlání na Mall

Kategorie a parametry

Mall umožňuje zatřídění produktu pouze do jedné konkrétní kategorie.  Ve stromu produktů byla založena kategorie Mall do které je možno přidat dostupné kategorie podle číselníku, který nám byl v Mall zpřístupněn. Pokud se požadovaná kategorie v číselníku nevyskytuje, je nutné požádat.

Parametry  využívají funkčnosti doplňku Parametry firmy Altus Vario. Ke každé kategorii Mallu je přiřazen seznam parametrů, které je vhodné vyplnit. Některé parametry mají seznam přípustných hodnot. Při importu kategorie do Varia se automaticky importují i parametry a seznamy parametrů.

Parametry jsou tzv. třídící – tedy povinné (v seznamu parametrů jsou uvedeny velkými písmeny) a volitelné.

 

Produkty

Do katalogu byla přidána tato uživatelská pole, využitelná pro  Mall:

 1. Mall aktualizováno – (u_Mall_1)  – v tomto poli je datum poslední aktualizace produktu, tedy poslední datum přenosu produktu na Mall. POZOR – do tohoto údaje se nezapisuje při „svázaných“ akcích – tedy – přenos stavů skladů, zpožděné dodávky produktů atp.
 2. Mall stav skladu – (u_Mall_3) – do pole je ukládán stav skladů (snížený o rezervované položky) ze skladů Hlavní sklad a Sklad Showroom v LPK a skladů Prodejna Palladium a Sklad Palladium v Graminea. Toto pole bylo zavedeno z důvodu hromadné aktualizace stavu skladu (aby zbytečně nebyly odesílány na Mall stavy, které se nezměnily). Tento důvod však již není důležitý – protože odesílání stavu skladu na Mall je realizováno na úrovni spouštěčů databáze. Pole však bylo ponecháno (a naopak doplněno o možnost zadat hodnoty všech produktů) kvůli objednávkám k dodavatelům. Navíc stav skladu v Mallu není bohužel nikde viditelný.
 3. Mall dodávka – (u_Mall_4) – datum do kterého bude zpožděna expedice produktu. Nastavuje se, pokud je strategie Na objednávku a počet kusů klesne na nulu. Do tohoto data se plní hodnota z pole:
 4. Datum dodávky – (u_Dodani_do v adresáři firem) – toto pole není  uloženo v katalogu, ale v adresáři firem. Je tedy stejné pro všechny produkty daného výrobce.
 5. Značka Mall – (udaj_2 v adresáři firem) – Mall má vlastní číselník značek. Pokud chceme používat další značky, jsou nám zadány do číselníku. Po jejich odsouhlasení se  vloží do pole udaj_2  v kartě kontaktu výrobce

 

Pracovní postupy

Založení nové kategorie

Postup je popsán, ale v dané chvíli jej nepoužívejte. Načítání z neznámých důvodů vede k „zamrznutí“ Varia. Při spuštění v „ladění“ se tak nestane. Pokud tedy chcete založit (aktualizovat) kategorie, tak si pusťte výběrový formulář (viz dále), zaškrtejte požadované kategorie a místo stisku tlačítka importuj mi pošlete jeho printscreen. Obratem požadované kategorie načtu.

Založení nové, či oprava parametrů či číselníků kategorie  se dělá Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií . Objeví se formulář Vyberte kategorie k importu, kde je pro každou kategorii uvedeno ID a název kategorie a sloupec Vario. Pokud je sloupec prázdný, není kategorie dosud ve Variu načtená.

Zaškrtneme kategorie, které chceme importovat a stiskneme tlačítko Importuj. Zaškrtnuté kategorie jsou přidány (aktualizovány).

Chceme-li přidat kategorie, které nejsou v seznamu, je nutné kontaktovat obchodního zástupce Mallu, který nám přiřadí další požadované kategorie. V okamžiku, kdy je proces přidání dokončen, objeví se nám kategorie v seznamu a můžeme provést jejich načtení do Varia.

Současně s kategoriemi se načítají:

 • parametry – seznam všech parametrů, které je možné do Mallu poslat
 • číselníky parametrů – některé parametry mají na sebe navázané číselníky. V takovém případě Mall poskytuje seznam hodnot parametrů, které načítáme do našeho systému. Číselníky jsou při importu přiřazené patřičnému parametru

Pokud u některého produktu nenaleznete parametry, či pokud do stromu produktů nelze přidat nový produkt, došlo k chybnému načtení kategorie a je zapotřebí ji načíst znovu.

Založení nového produktu na Mallu

Při založení nového produktu je zapotřebí udělat tyto operace:

 1. Přidat produkt do některé kategorie Mall ve stromu produktů
 2. Doplnit mu požadované parametry – lze učinit
  1. Po otevření produktu na kartě Parametry , záložce s identifikátorem Mall kategorie
  2. Hromadně ve formuláři  Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií
 3. Odeslat produkt na Mall. Je možné použít dvou možností:
  1. Akce
  2. Odfiltrovat produkt (případně více produktů, které chci přenášet) v agendě katalog

Změny v produktech v katalogu je možné dělat

Hromadné doplnění parametrů kategorií

Chcete-li doplnit více parametrů do kategorií, je možné tak učinit prostřednictvím formuláře  Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> Import kategorií .

V tomto formuláři jsou parametry uvedené jako „sloupce“. Bohužel operace přípravy formuláře je poměrně náročná, proto po změně kategorie může jeho načtení několik vteřin (až desítek vteřin či minut – podle počtu produktů v kategori) trvat.

Problém je především s přiřazením produktů, které nemají uveden ani jeden parametr. Bylo by možné udělat druhou verzi programu, ve které by byly zobrazeny pouze produkty, které alespoň jeden parametr mají. Tato verze by byla výrazně rychlejší, neboť by byla realizována mnohem jednodušším SQL dotazem.

Informace se zapisují okamžitě po jejich vyplnění. Parametry, které jsou v nadpisu velkými písmeny jsou třídící, tedy je nutné je zobrazit pro správné zobrazení produktu na stránkách Mall. Ostatní parametry je vhodné uvést též, ale není to nezbytné

Formulář v dané chvíli není možné použít pro kopírování z Excelu (do excelu to lze, z excelu nakopírovat zpět nebude fungovat). Pokud byste chtěli parametry upravovat v Excelu, je možné udělat prográmek, který by načtení z excelu realizoval (nejspíše na tlačítko, které by se zeptalo na XLS soubor a informace naimportoval, případně dle domluvy).

Stažení objednávky

Přijde-li na info@alamaison mail s předmětem Nová objednávka Mall, jsou na Mallu nestažené objednávky. Tyto zakázky jsou ve stavu Open, tedy zákazník je stále ještě může měnit. Na e-mail není nutné reagovat okamžitě – důležité je objednávku stáhnout jakmile je možné se zabývat expedicí. Na druhou stranu však není dobré ani se stažením zbytečně otálet (pokud se objednávka objeví během provozní doby), neboť zboží na objednávce obsažené není do jejího zpracování blokováno a tedy se může stát, že bude prodáno a vzniknou komplikace při jednání se zákazníkem (který žije v domnění, že v okamžiku odeslání objednávky je zboží zablokováno).

Tento problém mě napadl v době psaní této nápovědy – bylo rozhodnuto, že se udělá automatika, tedy objednávka bude automaticky stažena a rezervována. Problém je s objednáním v GRA (tedy pokud bude objednávka na skladu v GRA.

Pro realizaci je nutný trvalý běh Varia – a k tomu je nutné zajistit RDP speciálně pro tuto úlohu.

Trápí mě průstřelný systém. Pochopitelně tedy uvažuji o tom, zdali bych na tom „zvláštním“ RDP nebyl schopen zajistit, aby po stažení blokované objednávky jsem „přeskočil“ do GRA a vytvořil blokovanou převodní objednávku i tam. V zásadě to vidím jako realizovatelné … i když je to zase nějaká práce navíc :-).

Stažení objednávky ke zpracování se provádí Zakázky -> Nástroje agendy -> Import Mall

Co dělat když

 • Produkt ve Variu nemá Mall kategorii – pokud je kategorie v okně Katalog -> Nástroje agendy -> Mall – rozhraní -> 

Rejstřík

Strom produktů – funkcionalita programu Altus Vario, přístupná v nástojích agendy Katalog.

Příspěvek byl publikován v rubrice Doplňky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.