Hromadné tisky

Slouží pro hromadné tisky při uzavírání období (typicky DPH, Mzdy, účetní výkazy ale mohou být použity i pro jiné oblasti). Kromě vlastního tisku jsou v dané chvíli realizovány tyto funkce:

 1. Kterýkoliv konkrétní výstup je možné odeslat do určené datové schránky
 2. Určenou složku s výstupy z dávky je možné automaticky zazipovat a odeslat na určenou e-mailovou adresu.
 3. Určenou složku s výstupy je možné automaticky odeslat na web
 4. Složku z bodu 3 je možné z webu automaticky stáhnout a provést odeslání příslušných souborů do odpovídajících datových schránek

Umístění a pokyny pro instalaci

Definice mužete definovat, vybírat a spouštět na záložce Tisky doplňku Zúčtování DPH. Pouze nastavení Web->Datová schránka (bod 4) je na záložce Nastavení téhož doplňku.

Pro správnou funkci přenosů musí být nainstalována aktuální verze doplňku Zúčtování DPH. Současně musí být aktualizována databáze DNAN – aktualizační soubory jsou uloženy v \\honza-pc\ucto\data\setup\doplnky\kontroly\data\*.*

Tisky – popis obrazovky

 • Dávka – kombo se vytváří automaticky podle pole Davka v seznamu tisků. Pokud tedy chci založit novou dávku tisků, stačí vytvořit (zkopírovat) některý z řádků a přejmenovat jej. Po zrušení posledního záznamu v dávce dávka zmizí i z komba
 • Rok a měsíc – udává za které období budou tisky prováděny. Pokud agenda podporuje období (např. mzdy) je prováděn tisk za dané období. Pokud nikoliv, musíme období vybrat v sestavě a údaje z hlavičky slouží především pro pojmenování souborů a adresářů.
 • Více – je-li zaškrtnuto, objeví se  druhý výběr roku a období a je možnost tisknout výstupy za období oddo  (i napříč roky – hodí se např. pro kontroly atp.).
 • Tlačítko Spusť – spustí navolenou dávku za zvolené období. U tisků, které potřebují zadání dodatečných informací (parametrů tisku) se objeví odpovídající dialog tak, jako při ručním spuštění.
 • Informace o souboru – pokud přeskakujete mezi jednotlivými položkami v popisu dávky, tak se v záhlaví pod zobrazovacími prvky objevuje název souboru, který bude generován příslušným řádkem. Je vhodné toto zkontrolovat před tiskem (aby nedošlo např. k vygenerování souborů do špatné složky či pod jiným názvem měsíce atp.)
 • <sz> – složka záznamu – ve skutečnosti se jedná o složku dokumentů agendy, kterou je možné nastavit ve Vario->Možnosti->Agenda <název agendy>->Složka záznamů. Je možné zde zapsat absolutní cestu, vhodnější je však použít relativní cestu vzhledem k zástupnému symbolu <SlozkaDat> , který definuje datovou složku Varia. V tomto poli je možné cestu zadat a výsledek je stejný, jako bychom hodnotu nastavovali v možnostech Varia.
 • Tlačítko Vytvoř DS – vytvoření datových zpráv ze souborů uložených na webu

Tabulka dávky

Dávka se skládá z jednotlivých tiskových výstupů. V jedné dávce mohou být tisky z různých agend – neznamená to, že musím vždy tisknout v dávce pouze jeden typ výstupu. Naopak, jeden tisk může být v rámci jedné dáky spuštěn vícekrát (typicky ve mzdách Přehled o platbě pojistného, který se pouští tolikrát, kolik máme zdravotních pojišťoven ve svém zpracování). Vzhledem k tomu, že dávky jsou většinou definovány pro konkrétní agendu, je vhodné při vytváření dalšího tisku zkopírovat údaje z jednoho řádku do druhého a pouze upravit vstupy. Popis jednotlivých sloupců:

 • Davka – název dávky – libovolný, který si zvolíte. Pokud změníte název dávky, automaticky se nový název objeví v seznamu dávek v záhlaví.
 • Agenda – ze seznamu agend vyberte tu, která obsahuje požadovaný tiskový formulář
 • Kniha – vyberte ze seznamu knih knihu, pro kterou chcete tisk realizovat
 • TF – ze seznamu vyberte tiskový formulář, který budete tisknout
 • Soubor – jméno souboru, pod kterým bude výstup uložen. Ve jménu souboru mohou být použity zástupné symboly (viz níže)
 • Zaznam – obsahuje „dodatečné“ informace ke zpracování. Rozlišuje se prvním znakem, který může být:
  • D – odeslání výstupu do datové schránky – za D musí být svislá čára (pravý alt+W), následuje Datová schránka příjemce, svislá čára a  Text, který má být v předmětu datové zprávy. Tento text může opět obsahovat zástupné znaky.
   • Příklad:  D|q9iadw9|Přehled o platbě pojistného <oo>
  • W – může být uvedeno pouze jednou v celé dávce … a znamená to, že soubory ze složky, ve které je umístěn soubor aktuální řádky (jedna dávka totiž může odesílat soubory do různých složek) budou zkopírovány na Web pro použití na jiném počítači
  • Z – obdobně jako u W – soubory z adresáře jsou však zazipovány a vytvořen mail v MS Outlook se standardním textem a  předvyplněnou  e-mailovou adresou,  uvedenou za svislou čarou.
   • Příklad: Z|s.pokusny@seznam.cz

Zástupné symboly

 • <sz> – složka agendy – uvedená pod tabulkou s dávkami
 • <FFF> – první tři znaky názvu zpracovávané firmy napsané kapitálkami
 • <rrrr> – zpracovávaný rok ve tvaru např. 2018
 • <mm> – zpracovávaný měsíc (např. 02)
 • <oo> – období – tedy vlastně zkratka za <rrrr><mm> (např. 201802)
 • <pp> – jméno pracovníka (musí být mzdový či personální TF nad knihou, ve které se jméno pracovníka vyskytuje – TF je pak tištěn pro konkrétního pracovníka

Nastav odeslání do datové schránky

Jak již bylo řečeno, nastavuje se na záložce Nastavení. Po spuštění se objeví formulář, ve kterém je možné definovat libovolný počet odeslaných souborů pro datovou schránku:

 • Kontakt – píšu jméno firmy, pro kterou jsou přenosy. V dané chvíli není důležité, v budoucnu možná budu vyplňovat jako kontakt DS
 • Davka – vzhledem k tomu, že se např. jindy mohou odesílat mzdové a jindy DPHčkové soubory, tak je i zde možnost rozdělit odeslání na různé dávky. Pokud je jedna dávka, tak se datové zprávy vytvoří okamžitě po stisku tlačítka Vytvoř DS na záložce Tisky, pokud je vytvořeno více dávek, program se zeptá, kterou chcete odeslat.
 • Kniha_schranky – zadejte knihu, do které se má zpráva vytvořit (nejčastěji Datové schránky)
 • ID_Schranky – adresa schránky, do které má být vytvořená zpráva odeslána
 • Nadpis – předmět zprávy v DS – je možné opět používat zástupné symboly
 • Slozka – místní složka – tedy složka, do které budou zkopírovány soubory z Webu – a která bude po odeslání sloužit i jako archivační. Je možné používat zástupné symboly.
 • Soubor – maska souboru, který bude do datové schránky přiložen. Může se jednat o přesný název (pokud má být přiložen konkrétní soubor), ale lepší je používat hvězdičkové konvence windows. Tedy např. pokud chci odeslat všechny XML soubory ze složky, napíšu do soubor *.XML. Pokud chci odeslat pouze přiznání k DPH, musím napsat DPHDP*.xml, protože pak se mi ze složky vybere pouze soubor pro přiznání k DPH (a nemohu napsat celý název, neboť jej neznám).
 • Vzdálená složka – pokud je vyplněná, provede se přesun souborů z webu do lokálního adresáře. POZOR – webová složka musí být uvedena naprosto přesně – tedy musí obsahovat správně malá a velká písmena v cestě. Je tedy nejlepší se do webové složky připojit a cestu přesně zkopírovat (uvádí se pouze část, která je podadresářem složky data/). V cestě je možné používat zástupné symboly.
Příspěvek byl publikován v rubrice Doplňky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.