Překlady produktů

Pro pohodlnější práci s překlady produktů byly vytvořeny dva formuláře:

 1. Formulář pro export je umístěn v Doplňky->Platby kartou->záložka Spuštění->Doplnění překladů k produktům
 2. Formulář pro opravy spustíte v agendě Katalog->nástroje agendy->Mall.xx->Překlady (kde xx je příslušná jazyková mutace – SK, PL, HU atp.)

Formulář pro export

Hlavním účelem tohoto formuláře je organizace překládaných názvů, přehled o tom, které položky jsou nevyplněné a především případný převod popisů v určitém jazyce do Excelu pro další zpracování. Náhled vypadá takto:

 1. Filtr – po spuštění formuláře je formulář prázdný. Vzhledem k tomu, že načtení všech produktů by mohlo být zdlouhavé, tak jsou vytvořené filtry pro základní typy produktů. Teprve po zvolení příslušného filtru se formulář zaplní hodnotami.
 2. Jazyk – vyberte si jazyk, jehož hodnoty budou zobrazeny
 3. Načti z Excelu – pokud si vytvoříte soubor s překlady, můžete touto volbou načíst příslušná pole – podrobný popis této volby je níže
 4. Okno s produkty – zde jsou uvedeny produkty a jejich překlady. Překlady je možné ručně opravovat – je to však nepřehledné a hlavně je zapotřebí při překladech dodržovat tato pravidla:
  1. Nepoužívat znak tabelátoru a nového řádku
  2. U polí typu Anotace a Text je nutné používat HTML značky – text bude zobrazen na webu a pokud byste místo HTML formátování používali „běžné“ formátování, tak kromě toho, že budou problémy při exportu na webovou stránku, tak se na webové stránce zobrazí jako jednolitý text.

Formulář pro opravy

Tento formulář slouží pro vizuální opravy HTML textu, zakládání nových překladů a import textů z Excelu.

Obecný popis

V záhlaví formuláře jsou filtry a funkční tlačítka, v levé části je seznam produktů, v pravé horní části obrazovky je zobrazení české verze a v pravé spodní cizojazyčné verze vybraného pole.

 1. Zobrazené pole – filtruje pole, které se bude zobrazovat (tedy Popis, Anotace, nebo text)
 2. Jazyk – vyberte si jazyk, jehož hodnoty budou zobrazeny
 3. Přidání nového překladu – provádí se tak, že se vybere produkt a klikne na tlačítko Založit. Je založen překlad zvoleného pole a jazyka pro zvolený produkt.
 4. Načíst z Excelu – popis níže
 5. Seznam produktů – v seznamu produktů je možné dělat drobné korekce – akorát jsou nepřehledné. Je tedy lepší používat pole v pravé části obrazovky. Seznam slouží spíše pro vyhledání či zrušení překladu. Pokud chceme zrušit překlady, stiskneme klávesu delete na příslušném poli – zruší se pouze překlad, nikoliv produkt
 6. Překlady – pro jednodušší korekce je vždy v horní části obrazovky zobrazena česká a v dolní části cizojazyčná verze překladu. Tato okna jsou již formátována HTML, tedy je možné zde používat klávesy:
  • CTRL-Enter pro založení nového řádku
  • CTRL-B pro zvýraznění textu
  • CTRL-I pro zápis textu kurzívou
  • CTRL-U pro podtržení textu
  • Po výběru libovolné části textu myší se zobrazí lišta, pomocí které je možné dělat další způsoby formátování (odstavce, změna fontu či velikosti písma, odrážky atp.)

Načíst z Excelu

Načtení z Excelu slouží pro načtení překladů, které byly dříve vyexportované a přeložené externím překladatelem. Důležité je:

 1. Soubor musí být uložen ve starém formátu pro Excel 2003 – pokud máte novější tabulku, je zapotřebí jí „uložit jako“, vybrat formát Excel 2003 a potvrdit uložení. Excel sice hlásí možnost ztráty formátování, ale to není pro import důležité
 2. Je jedno, jak jsou sloupce pojmenovány – viz dále

Postup při načítání:

 1. Klikněte na tlačítko Načíst Excel
 2. V dialogu pro výběr souborů vyberte připravený soubor
 3. V dialogu Importovaná pole jsou v prvním sloupci názvy sloupců z vaší XLS tabulky. Ve sloupci Pole jsou potom přiřazovaná pole v exportu. Pokud se v názvu sloupce v XLS objeví text Produkt, Popis, Anotace nebo Text – dojde k automatickému přiřazení pole sloupci a jeho výběr. Pozor – každé pole musí být ve výběru obsažteno právě jednou – pokud dojde k duplicitě, tak po uzavření tabulky je chyba ohlášena a je znovu otevřena tabulka přiřazení sloupců, aby bylo možné duplicitní hodnotu odškrtnout.
 4. Zavřete formulář křížkem a okamžitě začne import. Na obrazovce se zobrazují importované produkty.
Příspěvek byl publikován v rubrice Doplňky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.