Roční zúčtování daně

Zaměstnanec nemá povinnost podávat daňové přiznání. Musí jej podat, jestliže má vedlejší příjmy dani podléhající (např. nájem). Přesto jej může podat, je-li to pro něj výhodné. Pokud má pouze jedno zaměstnání a může uplatnit roční daňové slevy (tedy ty, které nebyly zahrnuty v měsíčních srážkách), je pro něj výhodné požádat mzdovou účetní o roční zúčtování. V té chvíli musí v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vyplnit Oddíl III.

Nejprve si připomeňme některé nejčastější situace a zda se při nich podává daňově přiznání, dělá roční zúčtování a nebo také vůbec nic. Rozhodnutí často závisí i na výši příjmů – pokud jsou nízké, je pro zaměstnance výhodnější si přiznání dělat sám.

 1. Jsem zaměstnaný/á na hlavní pracovní poměr, uplatňuji slevu na poplatníka. Kromě toho na dohodu o provedení práce (DPP) pracuji v jiné firmě, která mi sráží daň . Další příjmy nemám, nemám ani nárok na žádnou slevu.
  1. Pokud je můj příjem z hlavního zaměstnání nízký, mohu si vyžádat od obou firem Potvrzení o zdanitelných příjmech a sama si udělat Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Finanční úřad mi vrátí daň zaplacenou z DPP nebo její část.
  2. Nedělám ani přiznání, ani nežádám o roční zúčtování (je to zbytečné)
 2. Jsem zaměstnaný/á na hlavní pracovní poměr, uplatňuji slevu na poplatníka. Kromě toho na dohodu o provedení práce (DPP) pracuji v jiné firmě, která mi sráží daň z příjmů. Platím hypotéku a penzijní připojištění.
  1. Stejně jako v předchozím bodě mám možnost udělat si daňově přiznání sama a může to být výhodnější kvůli vrácené dani z DPP.
  2. Požádám mzdovou účetní o roční zúčtování. Příjem z DPP se tak nebude brát v úvahu.
 3. Jsem zaměstnaný/á na hlavní pracovní poměr, uplatňuji slevu na poplatníka. Kromě toho mám příjem z pronájmu pole. Musím si daňové přiznání sestavit sama.

Pokud bude zaměstnanec žádat o roční zúčtování, v Prohlášení poplatníka vyplňuje oddíl III.

Oddíl III

Nejdříve v žádosti uvede, že nemá povinnost podat daňové přiznání a nemá ani další příjmy. Do těch se nepočítá DPP, ze které se odvádí srážková daň. Do každého políčka ve stejném sloupci se zapíše rok, který se má zúčtovat. Tabulku 3b proškrtneme v případě, že zaměstnanec neměl několik po sobě jdoucích pracovních poměrů.

Pokud bude zaměstnanec uplatňovat úroky z úvěru nebo tzv. školkovné, je třeba potvrdit, že částku neuplatňuje partner

Na poslední stránce Prohlášení poplatníka se vyplňují údaje pro jednotlivé slevy nebo nezdanitelné částky základu daně. Vždy je třeba uvést rok (na obrázku příklad úroků a penzijního připojištění). Ke každé nárokované slevě musí být doloženo potvrzení např. od banky, smlouvu o daru apod.

V poslední tabulce je pak místo pro datum (musí být podepsáno do 15.2.) a podpis zaměstnance/poplatníka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Administrativa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář