Zúčtování DPH

Doplněk slouží pro zúčtování DPH a případnou evidenci platby.

Od standardního vytvoření interního dokladu ve Variu se liší především:

  1. Přehlednou evidencí interních dokladů DPH a jejich kontrolou (mnohdy se stane, že kvůli časovému rozlišení zaúčtujete doklad do staršího období, za které již máte vytvořen interní doklad. V takovém případě je vhodné zúčtovací ID předělat tak, aby bylo vše v pořádku. Doplněk hlídá:
    1. Případné rozdíly mezi DPH z prvotních dokladů a skutečnou hodnotou odevzdanou na přiznání
    2. Rozdíl mezi hodnotou přiznání a zaúčtovanými doklady – tedy kontroluje, zdali jsou všechny doklady správně rozúčtovány.
  2. Správným vyvedením dokladů, nepatřících do sledovaného období, na účet časového posunu

Možností vytvořit ID typu Faktura přijatá (při daňové povinnosti) či Faktura vydaná (při nadměrném odpočtu). (Tuto možnost využijí především ti, kteří nekomunikují s bankou prostřednictvím příkazů k úhradě generovanými Variem. Vznikne tak prvotní evidence daňové povinnosti a sníží se pravděpodobnost, že zapomenete DPH zaplatit.)N

Běžná práce s doplňkem

Po spuštění může doplněk vypadat např. takto:

Pokud není číslo dokladu vyplněné, potom nebyl za dané období zatím interní doklad vygenerován. Vygenerovat či změnit doklad je možné dvojklikem na příslušném měsíci. Doklady je klidně možné vytvářet na přeskáčku (případně ty, které jsou špatně).

Po stisku tlačítka „Přepočti“ se provede kontrola zobrazených přiznání. Pokud máte větší data, může kontrola chvilku trvat, proto se neprovádí tak, jako v předchozích verzích automaticky po startu doplňku. Po provedení kontroly může vypadat výsledek např. takto:

Ve sloupečku DPH přiznání tedy jsou uvedeny hodnoty vaší daňové povinnosti (+) nebo nadměrného odpočtu (-) tak, jak by je spočítal tiskový formulář Přiznání k DPH, tedy tak, jak jste je odeslali na FÚ. Ve sloupci DPH Doklady je spočítáno přiznání z prvotních dokladů tak, jak je zrovna máte v evidenci. Ve sloupci Rozdíl by měla být hodnota maximálně do koruny – jedná se o zaokrouhlení. Pokud je zde hodnota vyšší, potom jste nejspíše dodělali doklad se zdanitelným plněním  již uzavřeného období a tak došlo ke změně. Pokud taková situace nastane, doporučujeme znovu spustit TF Přiznání k DPH, kde budou rozdíly zobrazeny a buď musíte podat opravné (či dodatečné) přiznání, nebo příslušnému dokladu změnit DUZP, aby se dostal do aktuálního období.

Ve sloupci Vyvedení 343 je OK, pokud je vše v pořádku. Pokud se zde objeví číselná hodnota, jedná se o rozdíl ve vyvedení DPH oproti přiznání. Tento rozdíl nejčastěji vzniká:

  • nemáte zaúčtovány všechny doklady období
  • nezaúčtovali jste ještě vygenerovaný ID do příslušného období
  • v období jste udělali jiný doklad, který dělá převody na účtech DPH
  • do období byl dodatečně zaúčtován doklad, který má DUZP z jiného měsíce a Datum účetního případu též z jiného. V tomto případě byste v daném měsíci měli obraty na jednotlivých analytikách 343. Oprava je velmi jednoduchá – dvakrát klikněte na řádek, kde OK není – příkaz se přegeneruje a při novém přepočítání již bude vše v pořádku.

Nastavení doplňku

Nastavení se běžně provádí při instalaci doplňku a nejspíše již máte nastavení provedená. Tedy pouze pro vysvětlení:

Informace o Finančním úřadu a jeho účtu jsou důležité pouze tehdy, pokud vystavujete ID typu faktura přijatá či vydaná. V takovém případě je na faktuře uvedeno toto číslo účtu, na který se má platit.

do knihy – můžete si vybrat, zdali budete příkazy dělat do výchozí knihy interních dokladů, či zdali si nadefinujete speciální knihu pouze pro ID typu zúčtování DPH.

Zúčtovací účet – účet, na kterém po správném zaúčtování všech dokladů máte aktuální saldo s finančním úřadem

Účet časového posunu – účet, na kterém jsou evidovány faktury s časovým posunem – tedy u nichž se liší datum účetního případu od data zdanitelného plnění.

Zaokrouhlení – účet, na který bude účtováno zaokrouhlení prvotních dokladů, aby příkaz byl na hodnotu přiznání.

Vytvořit id typu – viz. vysvětlivka v úvodu

Příspěvek byl publikován v rubrice Doplňky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář